André Fagerheim

Tittel på workshop/kurs

Søndag: Conscious penetration with presence

 

Conscious penetration with presence

Conscious Penetration with Presence er en workshop som vi ta for seg helligheten og vakkerheten vi kan oppleve gjennom seksuelt tilstedeværende nærvær med vår partner, og ikke minst hvordan vi kan oppleve det og hva som skal til for å oppleve det.

Gjennom oppveksten, tenårene og i voksenlivet  blir vi dessverre utsatt for mange inntrykk som korrumperer vår seksualitet, og dessverre mottar få av oss en god og meningsfull veiledning når det gjelder vår seksualitet og potensialet til vår seksuelle energi og kraft.

Hvorfor bør du være med på denne workshopen? 


- Om du/dere har et ønske og lengsel etter en dypere og vedvarende seksuell tenning ovenfor hverandre
- Om du/dere har et ønske om å nære og dyrke en seksuell lidenskap mellom dere som gjør deres seksuelle relasjon vakker, trygg og positivt utviklende for fysisk, mental og emosjonell helse
- Om du som mann eller kvinne ønsker å forstå din egen seksualitet og spesielt en manns seksualitet, hans seksuelle utfordringer og løsningene på hans seksuelle utfordringer

Hvordan gjennomføres workshopen?

Denne workshopen blir en blanding av et erfaringsbasert foredrag og interaktiv samtale mellom publikum foredragsholder. Bevisst og tilstedeværende seksualitet vil bli presentert fra et mannsperspektiv, i tillegg vil prinsipper fra holistisk coaching og oppdatert forskning på området flettes inn i foredraget.

Om André

Sivilingeniør – holistisk coach og mentor – biohacker

André er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Parallelt med hans akademiske virke har André lang fartstid innenfor coaching og mentorering. Han har deltatt som instruktør og foredragsholder på en rekke festivaler og arrangementer, nasjonalt og internasjonalt. Helt siden hans første møte med selvutviklingsverden har André funnet en dyp lidenskap for bevisst og tilstedeværende samliv, positiv polaritet i relasjoner, meningsfullhet og ikke minst embodiment gjennom traumearbeid og overgangsritualer, alene og i gruppe.