Pål Buntz

Tittel på workshop/kurs

Lørdag - Mann – Ei din kraft og sårbarhet

Lørdag - Et nært møte mellom menn og kvinner

Søndag - Dark Masculine & Dark Feminine - Hent tilbake skyggen din i relasjon


Workshop 1: Mann – Ei din kraft og sårbarhet

Vi, menn, kommer sammen for å skape et trygt rom slik at vi kan ta av våre masker og åpne opp for både vår kraft og sårbarhet. Når menn er autentiske med hverandre skapes en egen maskulin kvalitet som hele sirkelen kan næres av. Det vil bli gitt mulighet til å utforske og bli møtt i din rå kraft. Samtidig vil en trygg og hel mann våge å kjenne på sin usikkerhet og ta eierskap til hvor han kanskje ikke har våget å være autentisk eller har gått over sine egne eller andres grenser.

Hvorfor bør du være med på denne workshopen?
Du ønsker å være en empowered mann som står stått i deg selv og i møter med andre. Du ønsker å kjenne på din maskuline kraft og samtidig åpne opp for sårbarhet. Du har lyst til å utfordre deg selv og leke med din maskuline kraft.
Du ønsker å bli møtt og støttet av andre menn for å vokse. Du ønsker å bli en tryggere mann i møte med en partner. Blir du med på denne workshopen vil du være bedre forberedt når vi møter kvinnene i neste workshop.

Hvordan gjennomføres workshopen?
Workshopen vil starte med en innføring og hvor vi setter rammer for workshopen. Deretter vil vi «inquire»/undersøke våre mulige masker som menn. Du vil så bli tatt med på en indre og ytre reise, hvor ulike fysiske øvelser blir brukt for å åpne opp for din kraft, på en trygg og kraftfull måte. Det blir mulighet til å dele hvordan du kan gå ut i verden som en Empowered Mann, som våger å vise frem sin styrke og som samtidig har sunne, solide grenser.


Workshop 2: Et nært møte mellom menn og kvinner

Med Pål Buntz og Elin Enger

Kan du beskrive kurset med noen setninger som vi kan bruke til markedsføring.
Etter parallelle kvinnesirkler og mannsirkler, fører vi gruppene sammen for en prosess hvor vi lar energiene møtes og virke sammen. Vi deler, leker med polariteter, gjør felles øvelser for forbindelse og integrerer til slutt. 

Hvorfor bør du være med på denne workshopen?
Vi møtes i en felles sirkel for feiring og forsoning i trygge rammer.
Lengter du etter å kunne være deg selv i møte med det andre kjønn? Både kvinner og menn kan ha hatt vanskelige opplevelser med det motsatte kjønn, og her ønsker vi å legge til rette for å kunne gi slipp på fortiden på en mild måte, for tilgivelse og forsoning. Vi skaper et trygt rom for å utforske hva som oppstår både i oss selv og i hverandre, i et nært og respektfullt møte. Vi utforsker hvordan vi kan uttrykke både grenser, livsglede og begjær på en
trygg måte. Det blir også rom for å feire hverandre! Kom hvis du ønsker et nærende, sterkt berørende møte med deg selv og det annet kjønn.

Hvordan gjennomføres workshopen?
Sirkel med deling, meditasjon, dans og praktiske øvelser.

Workshop 3: Dark Masculine & Dark Feminine - Hent tilbake skyggen din i relasjon


Relasjoner er krevende. Mange relasjoner (intime, private og profesjonelle relasjoner) kan dø eller miste gnisten fordi vi ikke våger eller utsetter den vanskelige samtalen. På denne workshopen vil du lære om hvordan relasjoner går i sykluser og hvor viktig det er å ta den vanskelige samtalen for at relasjonen skal vokse. Du vil få muligheten til å hente tilbake skyggen din på en trygg og autentisk måte for å vokse og holde relasjonene dine levende.

Hvorfor bør du være med på denne workshopen?

  •  Denne workshopen er for deg som ønsker å leve autentisk og eie hele deg (ditt lys og ditt mørke) i dine relasjoner.
  • Du vil ha større klarhet for dine skyggesider i dine relasjoner og ha gode verktøy for å transformere disse skyggene.
  • Du ønsker å utfordre deg selv og ta eierskap til din egen kraft og sårbarhet.
  • Du ønsker å lære mer om relasjoner og hvilke faser en relasjon har tendens til å gå gjennom.

Hvordan gjennomføres workshopen?

  • Workshopen vil gi en innføring hvordan relasjoner går i sykluser, og hv
  • Du vil lære tre ulike måter å uttrykke din
  • Du vil hva en innføring i fire hoved skyggemønstre: Dark Masculine/Dark Feminine
  • Det åpnes et trygt rom hvor de som ønsker å utrykke sine skygger kan uttrykke disse.

Om Pål Christan Buntz

Pål elsker å skape et trygt og godt rom der mennesker kan ta av seg maskere og frigjøre seg selv. Han har selv vært en dypdykker innenfor personlig utvikling, bevisstgjørende og helsefremmende seksualitet og tantra i mange år. Pål er også en erfaren coach og kursholder, som er opptatt å finne balansen mellom tryggheten i traumearbeid og samtidig våge å utvide det transformerende potensiale. Han er en tantrisk sexolog, grunnlegger av The Wildman og var medskaper i en Tantrisk Sexolog sertifisering utdannelse i Danmark. Han har veiledet hundrevis av menn, kvinner og par til å finne større tilstedeværelse og nytelse i seksuallivet. Pål er en godkjent NLP og Journey practitioner, har utdannelse innenfor traumearbeid og sjamanisme fra Peru.

I tillegg er han en etterspurt kursholder på tantrafestivaler i utlandet og deltatt på flere dokumentarer i Norge.