Shalini Lind

Tittel på workshop/kurs:
Fredag: Hellig sex - Hellig nytelse
Lørdag: Tantra som mysterietradisjon

 

Workshop 1: Hellig sex - Hellig nytelse

Denne workshopen er en gjennomgang av de 7 trinn som kalles Maithuna på vedisk. «Den eneste grunnen vi har for å elske, er for å lære å elske mer», skal Osho ha sagt. Shalini tar deg med inn de syv trinn som hun kaller «Hellig sex - Hellig nytelse», eller Maithuna på vedisk som betyr «gjenforening».
Her er det ikke orgasmen som gir den dypeste mening, men å intensivere kroppens seksuelle energi, slik at det seksuelle møtet er dedikert til en reise i bevisstheten. Da må kvinnens Yoni først åpnes gjennom omfattende trygghet og nytelse, for at hun skal ta imot ham på en slik måte, at de sammen bringes til de dype gleder som «Hellig sex - Hellig nytelse» sikter mot.

I workshopen legger Shalini spesielt vekt på energiutvekslingen mellom chakraene til de to elskende, og hva som kreves av oss for gradvis å utvikle «kunsten å elske» på denne måten.

Hvorfor bør du være med på denne workshopen? 

 For å få et lite inntrykk av hvor mye skjønnhet, sanselighet, intimitet og kjærlighet som kan hentes frem i oss gjennom den tantriske praksis.

Hvordan gjennomføres workshopen?

Det blir intro fra Shalini, dans og bevegelse, øvelser parvis eller alene, samtaler parvis eller trippel.

Workshop 2: Tantra som mysterietradisjon

 Tantra som mysterietradisjon er den meditative veien og ligner mer på den tibetanske Triyana. I opprinnelig Tantra kanaliseres den seksuelle livsenergi mer meditativt, for å erfare kjærlighetens livskunst på et indre plan. I den mer «eksistensielle» Tantra, er det ikke orgasmen som gir den dypeste mening, men å følge stigningen i sin seksuelle energi som en indre reise, for at bevisstheten kan bli transformert og utvidet til innsikt og visdom.

Hvorfor bør du være med på denne workshopen? 

For å få et lite inntrykk av hvor mye skjønnhet, sanselighet, intimitet og kjærlighet som kan hentes frem i oss gjennom den tantriske praksis.

Hvordan gjennomføres workshopen?

Det blir intro fra meg, dans og bevegelse, øvelser parvis eller alene, samtaler parvis eller trippel.

 

Om Shalini

Shalini Lind lever og underviser i det hun kaller «en vestlig vei inn i Tantra». Det har hun fylt alt i livet sitt med, siden hun hadde et syn om Tantra i påsken 2014. I dag skiller hun mellom den mer røde Tantra, hvor vi lever ut vår erotiske livskraft i relasjoner uten å seksualisere hverandre, men for å åpne hjertet og våge vår sanselighet og intimitet på en likeverdig måte. Personlig følger hun Tantra som en meditativ vei, hvor man ikke er avhengig av å ha en partner. I begge tilfeller legger hun vekt på hvor vanskelig det er for oss i Vesten å integrere Tantra, fordi vi gjennom 2000 år med en patriarkalsk kultur har mistet forståelsen av den seksuelle energi som en kilde til økt bevissthet.